Team Building Saigonsao - 2016

Đăng bởi:Phuong Hien - 09/08/2016

Team Building - 2016

Sài Gòn Sao thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch cho nhân viên, nhằm tạo sân chơi, giúp gắn kết các thành viên của công ty thành một tập thể vững mạnh.

Bài viết cùng danh mục